• En utbygging av loftet vil øke standarden på hele gården

    Dette vil igjen øke verdien på hver enkelt leilighet!

Loftsentralen har bygget ut råloft siden 2007, og har opparbeidet verdifull kompetanse og erfaring.

Kopirett - Loftsentralen AS