1
2
3
4
5
6
7
Loftsutbygging Camilla COlletts vei
1

BEDRE ØKONOMI I GÅRDEN

Salg av loft er som oftest skattefritt, og vil utgjøre stor forskjell for gårdens økonomi. Noen ønsker å dele pengene mellom enhetene, andre foretar etterlengtede utbedringer og vedlikehold. Alternativt kan midler settes av til et vedlikeholdsfond.

2

FELLESUTGIFTER DELES PÅ FLERE

Nye leiligheter gir flere husholdninger, som hver tar sin del av fellesutgiftene. Dette kan redusere de månedlige fellesutgiftene, eller brukes til å legge opp en økonomisk buffer for sameiet.

3

ØKT STANDARD PÅ GÅRDEN GIR ØKT VERDI PÅ ALLE LEILIGHETENE

Utbygging av loftet vil heve gårdens tekniske standard. Dette vil igjen øke verdien på hver enkelt leilighet.

4

OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHET

Utbygging av loft til bolig er underlagt strenge offentlige krav. For å bygge leiligheter på loftet, må nødvendige brannsikkerhetstiltak gjennomføres. Når dette er gjort vil gården tilfredsstille alle kravene som brannvesenet krever oppfylt når de har sin lovpålagte gjennomgang. Dette gjøres for alle murgårder i indre by. En bedret brannsikkerhet vil naturligvis gi en økt trygghet for alle beboere, og vil i tillegg redusere den årlige forsikringspremien for gården.

5

MULIGHET FOR ETTERLENGTET VEDLIKEHOLD

En utbygging av loftet vil føre til utbedringer hele gården vil ha glede av. Vi utfører alle deler av jobben etter strenge tekniske krav, TEK10. Dette betyr bedre isolasjon av tak, lydisolasjon av gulv, osv. I tillegg er det en gyllen anledning til å få utført oppussing av fasader og trappeoppganger mens det pågår utbygging på loftet.

6

MULIGHET FOR ETABLERING AV HEIS – OM ØNSKELIG

I noen sameier/borettslag er det et ønske om heis. Dette fremstår attraktivt for mange, og utbygging av heis kan gjøres i sammenheng med utbyggingen av loftet.

7

DET TAR KORTERE TID ENN DU TROR

Loftsentralen gjennomfører erfaringsmessig det fysiske byggearbeidet i løpet av fire til seks måneder.

Kopirett - Loftsentralen AS